Portal płatności
Drukuj

Zadaniem portalu jest wizualizacja stanu indywidualnych kont przedsiębiorców na podstawie danych przechowywanych w systemie informatycznym Urzędu Miasta Ełku oraz umożliwienie rozliczenia zaległości za pomocą dostępnych kanałów płatności online.

Kontrahent ma możliwość obejrzenia płatności z tytułu:

 • podatków od osób prawnych,
 • koncesji alkoholowych,
 • opłat wynikających z posiadania i obrotu nieruchomościami.


System powiadamiania o płatnościach służy do powiadamiania przedsiębiorców o stanie ich płatności, ale również otwiera nowe kanały komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i email.

Obsługiwane funkcjonalności:

 • przypominanie o terminach płatności (predefiniowane terminy z możliwością ich dopasowania przez Użytkowników portalu do własnych oczekiwań),
 • informowanie o zmianach na indywidualnych kontach kontrahentów,
 • informacje o zdarzeniach w regionie,
 • informacje o imprezach kulturalnych,
 • informacje o zdarzeniach gospodarczych (np. nowe przetargi, naliczenie nowych zobowiązań)
 • Informacje o klęskach żywiołowych,
 • dowolne wiadomości przesyłane do kontrahentów.


System oddaje w ręce Urzędu Miasta Ełku narzędzie pozwalające na precyzyjną adresację powiadomień do określonych, definiowanych grup odbiorców.
System zapewnia pełną integrację z systemem dziedzinowym na poziomie wymiany danych o kontrahentach oraz o ich cechach szczególnych pozwalających na precyzyjne adresowanie wiadomości.

Obsługiwane funkcjonalności:

 • indywidualne konto przedsiębiorcy w urzędzie (wizualizacja płatności zarejestrowanych w UM Ełk dla danego kontrahenta),
 • możliwość sprawdzenia podstawy opodatkowania lub źródła przypisu należności,
 • wizualizacja kwot należnych,
 • obsługa historii płatności – raporty,
 • realizacja płatności za pośrednictwem internetowych przelewów bankowych lub kartą kredytową,
 • generator przelewów bakowych (przelewy papierowe),
 • powiadamiania pracowników UM o wykonanej płatności oraz możliwość definiowania osób do których będą wysyłane powiadomienia,
 • wczytywanie płatności do systemu FK UM Ełk