Projekt
Aktualności
Realizacje
Galeria
Kontakt
Projekt
PDF Drukuj

W dniu 6 grudnia 2010 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Miasto Ełk została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”.

Pieniądze w kwocie 2 002 557,50 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Działanie 7.2. – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”).

Całkowita wartość projektu - 2 355 950 zł,  z czego wkład własny Gminy Miasta Ełk wynosi 353 392,50 zł (15%).

 
Komart - Strony internetowe Białystok