Projekt
Aktualności
Realizacje
Galeria
Kontakt
Realizacje
PDF Drukuj

Celem strategicznym projektu jest intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na terenie miasta Ełku.

Cel bezpośredni to podniesienie poziomu jakości usług Urzędu Miasta Ełku i przedsiębiorców dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego poprzez:

 • usprawnienie pracy administracji publicznej i obniżenie jej kosztów dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta Ełku,
 • stworzenie udogodnień w dostępie do usług informatycznych i treści dla pracowników Urzędu Miasta Ełku i przedsiębiorców,
 • umożliwienie szybkiej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu,
 • realizacja inwestycji budowy portalu umożliwi szybką komunikację oraz współpracę pomiędzy ełckimi przedsiębiorcami z pracownikami Urzędu Miasta w Ełku,
 • zintegrowanie portalu z Systemem powiadamiania o płatnościach służącym do powiadamiania przedsiębiorców o stanie ich płatności,
 • otwarcie nowych kanałów komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i email. System będzie wspierał rozsyłanie informacji o zdarzeniach w regionie, imprezach kulturalnych, zdarzeniach gospodarczych, klęskach żywiołowych itp.


Korzyści płynące z Systemu dla kontrahenta:

 • załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie,
 • ograniczenie liczby wizyt w urzędzie,
 • zwiększenie dostępności do urzędu bez względu na czas i miejsce, w którym kontrahent się znajduje - system 7/24/365,
 • szybki dostęp do powszechnej i aktualnej informacji,
 • bezpośredni wgląd w procedury załatwiania spraw w urzędzie,
 • przyśpieszenie załatwiania sprawy,
 • możliwość użycia edytowalnych e-formularzy zamiast wersji papierowej,
 • bieżący monitoring zobowiązań finansowych wobec urzędu,
 • możliwość dokonania opłat za pomocą indywidualnych kont.


Korzyści płynące z Systemu dla JST:

 • przeniesienie do sieci Internet ważnych informacji, obwieszczeń,
 • zmniejszenie kosztów obsługi kontrahenta, odciążenie urzędników z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangażowanie ich w realizację zadań o charakterze merytorycznym,
 • automatyzacja procedur realizowanych bez udziału „czynnika ludzkiego”,
 • ograniczenie przesyłania dokumentów w formie papierowej,
 • usprawnienie obsługi kontrahenta, rozładowanie kolejek,
 • zwiększenie efektywności działania administracji publicznej,
 • szybszy dostęp do informacji analitycznej i syntetycznej – przyśpieszenie realizacji spraw,
 • redukcja kosztów eksploatacji materiałów i urządzeń biurowych,
 • polepszenie organizacji pracy i lepszego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • bezpieczeństwo zasobów, wiarygodna autentykacja klientów i automatyczna archiwizacja,
 • wdrożenie systemu zgodnego z przepisami i standardami polskiego prawa, stworzenie strony internetowej


Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do:

 • usprawnienia pracy administracji publicznej i obniżenia jej kosztów dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta Ełku,
 • skrócenia czasu obsługi przedsiębiorców i przyspieszenia obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta,
 • podniesienia jakości obsługi przedsiębiorców na terenie miasta Ełku,
 • udogodnienia w dostępie do usług informatycznych i treści dla pracowników Urzędu Miasta Ełku i przedsiębiorców,
 • otwarcia nowych kanałów komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i email. System będzie wspierał rozsyłanie informacji o zdarzeniach w regionie, imprezach kulturalnych, zdarzeniach gospodarczych, klęskach żywiołowych itp.
 
Komart - Strony internetowe Białystok